Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

ČSÚ bude zjišťovat příjmy a životní podmínky českých domácností

Český statistický úřad dnes zahájí každoroční šetření životních podmínek a příjmů domácností. Proškolení tazatelé do 27. května osobně navštíví více než 11.000 domácností. Cílem je získat aktuální údaje pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel, data jsou pak srovnatelná za 34 evropských států.

„Většina respondentů, kteří se do šetření zapojí, s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. Nově bude osloveno 4750 domácností z náhodně vybraných bytů ve všech krajích České republiky,“ uvedl místopředseda úřadu Marek Rojíček. Tazatelé se prokážou průkazem a pověřením ČSÚ.

Šetření s názvem Životní podmínky se koná každoročně. Poslední dostupné údaje, z nichž jsou zpracovány vybrané předběžné výsledky, se vztahují k loňskému roku. „Vyplývá z nich, že míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením meziročně klesla, a to o jeden procentní bod na 12,3 procenta. Česko se tak stále řadí mezi evropské země s nejnižší úrovní tohoto ukazatele,“ uvedla Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.

Předběžný odhad počtu osob žijících v sociálně slabých domácnostech klesl, meziročně o více než 110.000 osob. Například neočekávaný výdaj ve výši 10.200 korun si nemohlo dovolit 28,1 procenta, týdenní dovolenou čtvrtina lidí a zaplatit různé pravidelné platby a splátky 3,2 procenta osob v českých domácnostech.

Definitivní výsledky šetření za loňský rok budou k dispozici v dubnu.

Více informací ZDE