Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Oprava silnice v Komárově začne později

Dle telefonického sdělení odboru dopravy Krajského úřadu moravskoslezského kraje ze dne 23.5.2018 se vzhledem k připomínkám Policie ČR a DI Opava k návrhu dopravního značení a navrženým objízdným trasám posouvá termín zahájení opravy silnice I/11 asi o 1 týden. Pravděpodobný termín zahájení prací je tedy 4. června 2018 a to pouze za předpokladu, že bude do té doby vydáno rozhodnutí odboru dopravy krajského úřadu MSK.

O další vývoji situace Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek www.komarov.cz , ve vývěskách a v obecním rozhlase.

Zastupitelstvo MČ Komárov