Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Rekonstrukce Ostravské ulice

Zastupitelstvo MČ Komárov informuje občany, že v pondělí 28. 5. začne oprava povrchu Ostravské ulice v úseku železniční přejezd – křižovatka do Suchých Lazců. Tuto akci, včetně dopravního omezení, koordinuje odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. O termínu zahájení prací bohužel nebyly informovány nejen místní firmy (kromě TEVY), ale ani Městský dopravní podnik Opava, ani MČ Komárov. První informace o této akci se starosta MČ Komárov dozvěděl v pondělí 14. 5. a hned další den proběhla schůzka zúčastněných stran na odboru dopravy. Dle získaných informací od zhotovitele, doposud není vydáno krajským úřadem rozhodnutí o dopravních omezeních a rovněž ještě nejsou známy náhradní trasy pro MHD!

Jakmile budou známy podrobnosti (zejména o situaci v MHD), budou ihned předány občanům prostřednictvím obecního rozhlasu, internetových stránek www.komarov.cz a budou samozřejmě vyvěšeny v obecních vývěskách.

 

Předpokládaný harmonogram prací:

I. etapa 28.5. – 24.6.
– úplná uzavírka v úseku od železničního přejezdu k světelné křižovatce s ulicí Dlouhá a k Tevě. Silnice z Komárova do Opavy bude obousměrně zcela uzavřena. Objízdná trasa do Opavy povede přes Štítinu, Kravaře, Velké Hoštice a Malé Hoštice (popř. přes Raduň). Světelná křižovatka Ostravská – Dlouhá zůstane ve směru Ostrava, ul. Dlouhá a Teva otevřena.
Průjezd autobusů MHD, TQM a Arriva bude v uzavřeném úseku povolen.
Při příznivém počasí bude realizace I. etapy o 7-10 dnů zkrácena.

II. etapa 25.6. – 15.7.
– částečná uzávěrka poloviny čtyřpruhu ve směru na Ostravu od světelné křižovatky s ulicí Dlouhá po křižovatku do Suchých Lazců. Provoz veden obousměrně ve zbývající části vozovky.

III. etapa 16.7. – 7.8.
– částečná uzávěrka poloviny čtyřpruhu ve směru na Opavu od křižovatky do Suchých Lazců po světelnou křižovatku s ulicí Dlouhá. Provoz veden obousměrně ve zbývající části vozovky.

IV. etapa 9.8. – 15.8.
– částečná uzávěrka křižovatky do Suchých Lazců ve směru na Ostravu

 

Zastupitelstvo MČ Komárov