Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Rekonstrukce Ostravské ulice začne 4.6.2018

Zastupitelstvo MČ Komárov informuje občany, že v pondělí 4. června 2018 od 8.00 hodin začne oprava povrchu Ostravské ulice v úseku železniční přejezd – křižovatka do Suchých Lazců. Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vydal k této akci povolení dne 31. 5. 2018.

Předpokládaný harmonogram prací:

I. etapa 4.6. – 24.6. 2018
– úplná uzavírka v úseku od železničního přejezdu k světelné křižovatce s ulicí Dlouhá a k Tevě. Silnice z Komárova do Opavy bude obousměrně zcela uzavřena. Objízdná trasa do Opavy povede přes Štítinu, Kravaře, Velké Hoštice a Malé Hoštice. Světelná křižovatka Ostravská – Dlouhá zůstane ve směru Ostrava, ul. Dlouhá a Teva otevřena.
Objízdná trasa pro autobusovou dopravu (MHD, TQM, Arriva) ve směru od Opavy na Ostravu je svedena ze silnice I/11 na ul. Podvihovská, dále na ul. Dlouhá a zpět na silnici I/11. V opačném směru je odkloněna ze silnice I/11 na ul. Dlouhá, Podvihovská a zpět na silnici I/11 směr Opava. V úseku uzavírky železniční přejezd – ul. Podvihovská bude autobusům vjezd povolen. Zastávka Komárov, Komas bude přemístěna na zastávku Komárov, Balakom.
Při příznivém počasí bude realizace I. etapy zkrácena.

II. etapa 25.6. – 15.7. 2018
– částečná uzávěrka poloviny čtyřpruhu ve směru na Ostravu od světelné křižovatky s ulicí Dlouhá po křižovatku do Suchých Lazců. Provoz veden obousměrně ve zbývající části vozovky ( vynechána obrusná vrstva )

III. etapa 16.7. – 12.8. 2018
– částečná uzávěrka poloviny čtyřpruhu ve směru na Opavu od křižovatky do Suchých Lazců po světelnou křižovatku s ulicí Dlouhá. Provoz veden obousměrně ve zbývající části vozovky.

IV. etapa 13.8. – 22.8. 2018
– částečná uzávěrka poloviny čtyřpruhu ve směru na Ostravu od světelné křižovatky s ulicí Dlouhá po křižovatku do Suchých Lazců pro pokládku obrusné vrstvy. Provoz veden obousměrně ve zbývající části vozovky.

 

Jakmile budou známy dopravní omezení pro II. -IV. etapu (zejména co se týče MHD), budou ihned předány občanům prostřednictvím obecního rozhlasu, internetových stránek www.komarov.cz a budou samozřejmě vyvěšeny v obecních vývěskách.
Na obecních stránkách jsou zveřejněny rovněž všechny současně dostupné informace.

Info o provozu MHD ZDE

 

Zastupitelstvo MČ Komárov