Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Svoz bioodpadu se obnoví v dubnu

Na území města a jeho městských částí byl vloni zahájen svoz bioodpadu. Hlavní motivací pro tento krok je v maximální možné míře zamezit ukládání bioodpadu na skládku, a současně tak snížit i množství ukládaného směsného komunálního odpadu. „Kromě environmetálních důvodů, které považujeme za velmi důležité, je zde také důvod ekonomický. Už v současné době je ve stávající legislativě uzákoněný zákaz ukládat směsný komunální odpad na skládky s termínem od roku 2024,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková a dodala, že nevíme, jaké změny přinese dlouho očekávaná připravovaná novela zákona o odpadech. „Jisté je pouze to, že bude kladen stále větší důraz na důsledné třídění komunálního odpadu tak, aby směsný komunální odpad byl tvořen pouze dále nevyužitelnými složkami odpadů a pro tento účel bude zákon obsahovat také ekonomické nástroje,“ doplnila vedoucí.

Svoz bioodpadu v letošním roce bude probíhat od 1. dubna do 15. listopadu, v městské části Komárov vždy v úterý každého sudého týdne.

 

Ještě svoji bionádobu nemáte?

Nádoby jsou stále k dispozici a lze si je vyzvednout v technických službách na Těšínské ulici 71 kdykoliv v pracovní dny mezi 6–14 hodinou, popř. po předchozí domluvě s pracovníky technických služeb na tel.: 553 759 124. Podmínkou je podání žádosti na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, a to buď telefonicky na čísle 553 756 872, 874, 875, písemně, nebo lze využít webový formulář.  „Vzhledem k tomu, že se jedná o systém, který má návaznost na svoz směsného komunálního odpadu, kde platí pravidlo, že pro jednu nemovitost, kde bydlí 1 až 4 osoby, je přiřazena jedna nádoba a pro vyšší počet osob se počet nádob adekvátně navyšuje, lze podle stejného pravidla žádat také o dostatečný počet bionádob. Počet nádob není tudíž vázán na počet bytů, rodin a podobně,“ upozornila Marie Vavrečková.

 

Co patří do bionádob?

Jednoduše řečeno: do bionádob lze dávat veškerý bioodpad vyjma živočišných produktů. Jedná se o listí, plevel, padané ovoce a zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny. Ve velkých kompostárnách se dosahuje vyšší teploty na delší dobu, a proto není třeba mít obavu z ořechového listí, plesnivých slupek apod. Nepatří tam však nepodrcený dřevní odpad. Větší množství zeleně, případně silnější větve z ořezu stromů a keřů nakrácené na délku cca 1 m přijímají proto i nadále sběrné dvory na ulicích Bílovecká, Hálkova a Přemyslovců.