Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Záměr pronájmu reklamního panelu

Statutární město Opava
Úřad městské části Opava-Komárov

dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

záměr pronájmu reklamního panelu o výměře plochy 12,24 m2 na pozemku parcelní č. 1096, ostatní plocha, zapsané na LV č. 503, katastrální území Komárov u Opavy. Vlastníkem reklamního panelu je Statutárního města Opava, městská část Komárov.

Panel je umístěn na předmětném pozemku na základě územního souhlasu č.j.:Výst./10564/2008/Pro.

Zveřejňuje: Úřad Městské části Opava – Komárov

Schváleno Zastupitelstvem městské části Komárov dne 6. května 2019, usnesením č. 7/07 ZMČ 19. 

Bližší informace:    
Ing. Lumír Měch – starosta MČ
tel.: 553 794 131, mob.: 603 392 326 
e-mail: info@komarov.cz