Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

V Komárově už se sleduje kvalita ovzduší

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě již osmým rokem provozuje pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje regionální monitoring, který je zaměřen na sledování kvality ovzduší na různých místech našeho kraje, obzvláště tam, kde nejsou umístěny stacionární stanice tzv. imisního monitoringu.

Požadavkem Krajského úřadu pro rok 2020 je měření v menších městech nebo obcích. Na základě žádosti Úřadu městské části Komárov ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy se podařilo zajistit měření v Komárově pomocí mobilní stanice. Jako vhodná lokalita byla vybrána pracovníky Zdravotního ústavu plocha před budovou hasičárny, hned v sousedství mateřské školy.

A jak měření probíhá?

Měřící systém je v podstatě „stanice na kolečkách“, která měří koncentrace prachu velikosti PM10, oxidů dusíku , síry a oxid uhelnatý a meteoparametry. Odběry vzorků pro následné stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků, těkavých organických látek a těžkých kovů (As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb) v ovzduší probíhají každý šestý den.

Všechny výsledky z automatických analyzátorů, vyjma odběrů vzorků, jsou online zveřejňovány na stránkách Zdravotního ústavu (http://air.zuova.cz/ovzdusi/station/13) nebo na stránkách ČHMÚ
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide3/mp_TOKOA_CZ.html

Měření bude na místě probíhat po celý rok 2020.