Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Koronavirus – informace

Doporučení v souvislosti s výskytem KORONAVIRU (COVID-19):

Podrobnější informace k možnosti snížit riziko nákazy, k projevům onemocnění, k zasaženým územím a k chování v případě zjištění příznaků nemoci najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, Státního hygienického ústavu, Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Ministerstva zahraničních věcí České republiky:

Informace ke dni 4. března 2020

V Opavě zasedal krizový štáb. Více nahttps://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/bezpecnostni-rada-opavy-resila-sireni-koronaviru.html

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky připravilo v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem informace pro zaměstnavatele a zaměstnance. Více se dočtete na stránkách: tisková zpráva ze dne 2. 3. 2020 https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti

Informace ke dni 3. března 2020

Výsledek jednání bezpečnostní rady kraje pak zde: https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/bezpecnostni-rada-kraje:-na-miste-je-obezretnost–ne-panika–145048/?fbclid=IwAR1wzq8Jk-8QS7ls66aD9Yi32sey8TTvHhFqz7NE-NT5NTmKLg8NYxhCeQU

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
    horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
Okres Bruntál                     554 774 128
Okres Frýdek-Místek         558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
Okres Karviná                     596 397 253, 596 397 255
Okres Nový Jičín                 556 770 384-386
Okres Opava                       553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné štřní zaměřné na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účstnil akcí hromadného charakteru, přpadně zda byl v doběpobytu v kontaktu s osobami majícími výš uvedené přznaky onemocněí, nebo s osobou, která onemocněa COVID – 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalšch oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Č, mohou být po dohoděs pracovníky KHS MSK a oštřjícím lékařm nařzena karanténní opatřní s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odbě na vyštřní onemocněí koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přtomnost koronaviru, bude okamžtěhospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířv, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních přpadech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, přpadněpobyt v izolovaných horských střdiscích) bude doporučn režm sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci čnní v sociálních služách č ve šolství) bude karanténní opatřní vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatřní budou vydána pouze výjimečě, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku