Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Vyhlášení stavu ohrožení

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

vyhlašuje dne 14.10.2020

v souladu s § 70 odst. 2 písm. b) a odst. 3  zákona č. 254/2001, o vodách a změně dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na území obce s rozšířenou působností Opava, město Opava z důvodu překročení limitu pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity na řece Opava

S T A V     O H R O Ž E N Í

který platí ode dne 14.10.2020 od 15:00 hodin.

Více v příloze.

Přílohy: