Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Opava uspěla se žádostí o dotaci na kompostéry

V rámci snahy o snížení množství směsného komunálního odpadu se městu Opava podařilo uspět s žádostí o podporu z Evropských fondů. Díky dotaci bude moci pořídit 830 kompostérů, které budou následně rozdány zájemcům.

„Nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Podle velikosti pozemků zájemců o kompostéry budeme soutěžit tři velikosti kompostérů,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jiří Vaníček a dodal, že v případě úspěšného výběru předpokládá, že kompostéry budou k dispozici ve druhé polovině  roku 2021. „Umožníme tak občanům organickou hmotu zachovat na jejich pozemcích a nebude nutné s touto cennou surovinou nákladně manipulovat jako s odpadem,“ připomněl náměstek Michal Jedlička, do jehož gesce spadá životní prostředí. Kompostéry budou na 5 let zapůjčeny a poté bezplatně přenechány vypůjčitelům. Zájemci, kteří se hlásili v rámci průzkumu vloni v červnu, jsou již v evidenci. Ti noví mohou vyplnit dotazník na webové stránce www.opava-city.cz/komposter

Žádosti o kompostér budou přijímány pouze touto cestou, nikoliv telefonicky či e-mailem. Rozhodovat bude pořadí odeslání dotazníku až do vyčerpání počtu. Po obdržení kompostérů od dodavatele bude odbor životního prostředí zájemce informovat s využitím poskytnutých kontaktních údajů.

Dále městu Operační program Životní prostředí dotačně přispěje na nákup boxu, do kterého budou moci občané nonstop vkládat přebytečné knihy, například z pozůstalostí, a také použitá CD a DVD. Box bude umístěn poblíž parkoviště v těsném sousedství Knihovny Petra Bezruče. „Pracovnice knihovny budou knihy i CD třídit jednak k zařazení do knihovního fondu a jednak do bezplatných knihobudek či dalších míst po městě. V případě zájmu budou knihy poskytnuty i azylovým domům či věznici,“ uzavřel vedoucí.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy