Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Hlášení rozhlasu (12.3. a 13.3.2021)

Byli jsme informováni Krajskou  veterinární správou, že došlo k výskytu ohniska „Ptačí chřipky“ v obci Velké Hoštice. Komárov se nachází v ochranném pásmu. Z tohoto důvodu  žádáme chovatele drůbeže a ptactva, abyste  drůbež umístili do uzavřených prostor a zamezili vniku volně žijícího ptactva do objektů, aby tak nedocházelo ke kontaminaci krmiva a napájecí vody. Rovněž je nutné sledovat zdravotní stav drůbeže a případné úhyny hlásit na Krajskou veterinární správu (tel. 720 995 203) nebo na obecní úřad (tel. 603 392 326 nebo mail: info@komarov.cz)

Chovatelům byly během pátku 12. března vhozeny do schránek sčítací listy drůbeže, které  je nutno vyplnit a vhodit do schránky obecního úřadu nejpozději do 16.3.2021. Formulář pro sčítání a veškeré informace najdete rovněž na webových stránkách Komárova.