Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Oznámení o budování sítě bodů PPBP

Komárov u Opavy (obec Opava) přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí činností na obnově katastrálního operátu novým mapováním ve výše uvedeném katastrálním území.

Součástí těchto prací bude umisťování měřických značek (UH mezníky, měřické hřeby a trubky) na pozemky, barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a malou žlutou tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako body PPBP. O umístění značky s trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací uvědoměn písemně s grafickým znázorněním umístěné značky (až na závěr prací po vybudování a zaměření nového bodu).

Toto oznámení považujeme za předběžné oznámení o vstupu našich pracovníků na nemovitosti a o zřízení značek bodů PBPP dle § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994Sb o zeměměřictví, v platném znění. Písemné poučení vlastníka o povinnostech a právech při zřizování měřických znaků dle citovaného zákona je uvedeno v příloze.

Práce budou provádět pracovníci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, oddělení obnovy katastrálního operátu 2 a bodových polí. Kontakt na pracovníka řídící práce Michala Kurku je 778 421 473, na vedoucího oddělení Ing. R. Suchánka 730 590 856.

Ing. Radek Suchánek
ved. oddělení obnovy katastrálního operátu 2 a bodových polí

Příloha: