Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Hlášení rozhlasu (3. 4. a 7. 4. 2021)

Zastupitelstvo MČ Komárov připravilo tradiční „JARNÍ ÚKLID“ .
Termín přistavení kontejnerů je ve dnech 09. 04.   až  12. 04 . 2021
Kontejnery na zelený odpad budou umístěny na těchto místech:
ul. U Černého mlýna – 1 ks při výjezdu na ul. Ostravskou
ul. Podvihovská – 1 ks u Obecního domu
ul. Podvihovská – 1 ks u zadního vjezdu do ZD (bytovky)
ul. Dlouhá – 1 ks pod kostelem
ul. Na Konečné – 1 ks na konci ulice
ul. Kravařovská – 1 ks u mostku přes potok
ul. Ostravská – 1 ks na kraji zastávky MHD pod výjezdem z ul. Na Vrchovině ve směru na Opavu

Rovněž nabízíme možnost drcení větví z jarního stříhání stromů. Větve o max. průměru 8 cm ( bez kořenů ) dovezte na tato místa, odkud budou odvezeny pracovníky obce:
ul. Na Vrchovině – zelená plocha vedle domu p. Kolovrata
ul. U Tratě – vedle kontejnerů na tříděný odpad
ul. Kravařovská – u pomníku samostatnosti ČR
ul. Na Spojce – prostor pro volný pohyb psů
ul. U Černého mlýna – při výjezdu na ul. Ostravskou
ul. Podvihovská – u zadního vjezdu do ZD ( u bytovek )

Kontejnery jsou určeny pouze pro zelený odpad ze zahrad.
Nevhazujte  zelený  odpad v igelitových pytlích.


Svoz bioodpadu, tzn. hnědých popelnic, bude v městské části Komárov v letošním roce  zahájen v úterý  6. dubna  a  bude  probíhat  každé  úterý v sudém týdnu do 15. listopadu.


Platnost veterinárních opatření, přijatých v souvislosti s výskytem ptačí chřipky ve Velkých Hošticích byla ukončena 2. dubna. Chovatelé drůbeže tak už nemusí  držet drůbež v uzavřených prostorech. Nadále se doporučuje sledovat jejich zdravotní stav.