Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Nové těsto!

Milí přátelé! Svatý Apoštol Pavel v Písmu Svatém zmiňuje jeden starý židovský zvyk spojený s Velikonocemi. Před velikonočními svátky bylo třeba spotřebovat všechno staré pečivo, staré těsto, starý kvas. A velikonoční beránek se jedl s čerstvými nekvašenými chleby, zvanými maces. O Velikonocích nesměla v domě zůstat ani kůrka starého chleba! Tento zvyk měl samozřejmě i hlubší smysl – vyjadřoval touhu stát se novým člověkem! Apoštol Pavel proto vybízí: „odstraňte ten starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto“. Jinými slovy: udělejte pořádek ve svém životě! Musíte se sami stát novým těstem!

Přátelé! Jak vypadá ten starý život? Nefunguje někdy podle starořímského pohanského hesla „Dnes jezme, pijme, užívejme si, protože zítra tady nebudeme“? Nežijí tak mnozí z nás?…

Pak se ale nemůžeme divit marasmu v dnešní společnosti!

Oslava velikonočních svátků je skvělou příležitostí, abychom si položili otázku, zdali náhodou i já nepatřím do toho starého pohanského světa… Do světa, který žije jenom požitkem, který věří jen tomu, co se mu zrovna hodí, který neuznává vyšší hodnoty a žije ze dne na den? To všechno obsahuje ono staré myšlení, starý kvas, o kterém praví apoštol: „odstraňte jej“.

Vítězný vzkříšený Ježíš nám všem v těchto svátečních dnech zvěstuje věčný a nepřekonatelný nový život, nový svět, nový existenční řád. Tam, kde se skutečně žije jeho evangeliem, je neustálý důvod k radosti. A proto by Velikonoce v nás měly probudit hlubokou touhu po obnově života, po tom, abychom se stali novým kvasem, novým Božím těstem! 

Přátelé! Prožíváme mimořádně těžkou dobu, kdy miliony lidí na Ukrajině čelí největšímu zlu, jaké je člověk schopen páchat. Slyšíme jejich tragické příběhy, pomáháme jim, potkáváme je v našich ulicích, často jako uprchlíky zubožené a postižené válkou. Určitě by nám bylo líto člověka, který o velikonočním ránu žvýká skývu starého chleba. A nebylo by nám líto člověka, který se o největším svátku celého lidstva, jakým jsou Velikonoce, vleče přeplněn starým kvasem, zbytečnou zátěží duše – zlem všeho druhu?

Přeji Vám všem požehnané velikonoční svátky! Přeji hojnost znamenitého čerstvého chleba na Vašem velikonočním stole a upřímnost v radostném zpěvu: „Buď sláva Bohu na nebi, mír lidu jeho na zemi! Aleluja“.

S jarním a velikonočním pozdravem  P. Adam Małek

VELIKONOCE 2022

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ  ZPOVĚDI

sobota   09.04.2022 – Komárov  16.30 – 17.00;  Suché Lazce  od 18.45.
neděle   10.04.2022 – Raduň   07.00 – 07.30;   Nové Sedlice od 11.00.
úterý      12.04.2022–  Raduň  od 16.00 *;   Komárov  17.00 – 18.00.*
středa    13.04.2022 – Komárov 17.00 – 18.00.
čtvrtek   14.04.2022 – Raduň 15.30 – 16.00;    Komárov  od 19.00
pátek     15.04.2022 – Komárov od 19.00
* zpovídá cizí zpovědník.

Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!

POŘAD BOHOSLUŽEB

KVĚTNÁ NEDĚLE – 10.04.2022 /Doneste si ratolesti s sebou!/

17.00 h    (sobota) v Komárově ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
18.00 h    (sobota) v Suchých Lazcích ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
07.30 h v Raduni ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
08. 45 h v Komárově  ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ  A MŠE SV.
10.30 h v Nových Sedlicích ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ  A MŠE SV.

ZELENÝ ČTVRTEK – 14.04.2022

16.00 h v Raduni  MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
18.00 h v Komárově  MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
Po bohoslužbách: Adorace v  „Getsemanské zahradě“                                                                           

VELKÝ PÁTEK – 15.04.2022  /Dnes je den přísného postu! /

15.30 h v Raduni POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
16.00 h v Raduni  VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
17.30 h v Komárově POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
18.00 h v Komárově VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
Po bohoslužbách: Adorace v „Božím hrobě“

BÍLÁ SOBOTA – 16.04.2022  

/Doneste si s sebou svíčky! Po každé mši sv. žehnání  velikonočních pokrmů!/
09.00 h – 12.00 h v Komárově Adorace v „Božím hrobě“
09.00 h – 16.00 h v Raduni Adorace v „Božím hrobě“
16.00 h v Raduni  MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
18.00 h v Komárově  MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

VELIKONOČNÍ  NEDĚLE – 17.04.2022 /Po každé mši sv. žehnání  velikonočních pokrmů!/

07.30 h v Raduni  MŠE SV.
08.45 h v Komárově  MŠE SV.
10.30 h v Nových Sedlicích  MŠE SV. 

VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ – 18.04.2022

07.30 h v Raduni  MŠE SV.
08.45 h v Komárově  MŠE SV. 
10.30 h v Suchých Lazcích MŠE SV.