Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Revize katastru – povinnost podat aktualizované daňové přiznání

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Opava provedl v letošním roce revize katastru nemovitostí v Katastrálním území Komárov u Opavy, na základě kterých došlo u některých vlastníků ke změnám výměr pozemků, staveb, parcelních čísel a slučování pozemků. O změnách byl vlastník informován prostřednictvím protokolu o výsledku revize za strany KÚ.

Tyto změny jsou rozhodné pro vyměření daně z nemovitých věcí a vlastník nemovitých věcí je povinen podat daňové přiznání podle stavu k 1. 1. 2023 v termínu do 31. 1. 2023.

Pokud u Vás nedošlo k žádné změně, pak se Vás tato povinnost netýká.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Opavě, má úřední hodiny pro veřejnost v pondělí a středu 8.00 – 17.00 hodin, podatelna je otevřená pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00 – 15.30 hodin a v pátek 8.00 – 14.00 hodin. Zpracování a odeslání vyplněných daňových přiznání je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V OPAVĚ
ODDĚLENÍ MAJETKOVÝCH DANÍ