Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Výstavba kanalizace ukončena – pravděpodobný termín kolaudace je na konci ledna 2023

Výstavba nové splaškové kanalizace se přiblížila ke svému konci. Veškeré výkopové práce byly dokončeny, byla postavena čistírna odpadních vod a byly provedeny opravy většiny místních komunikací. Zhotovitelská firma, která prováděla výstavbu kanalizace, měla v rozpočtu na opravy komunikací pouze opravu asfaltu nad rýhou výkopu. Po dohodě v zastupitelstvu jsme se rozhodli některé komunikace vyasfaltovat celoplošně. Ve výběrovém řízení podala nejlepší nabídku firma STRABAG a.s.. Tyto práce jsme hradili z rezervy rozpočtu městské části Komárov, kterou jsme zcela vyčerpali. Celková hodnota těchto prací činila 6.236.256,- Kč.  V následujících  letech  bychom  chtěli  celoplošně  opravit  komunikace  ul. Na Spojce a ul. Dlouhé. Tyto opravy budou finančně náročné a proto se neobejdou bez významného finančního příspěvku statutárního města, o který budeme usilovat a uvidíme, jestli budeme úspěšní. Ulice Podvihovská je krajskou komunikací a je opravena na zimu pouze provizorně. Její celoplošná oprava proběhne v roce 2023 a bude spolufinancována Správou silnic moravskoslezského kraje, statutárním městem Opava a zhotovitelem kanalizace. Podmínkou SSMSK je však oprava starých chodníků podél komunikace v úseku od křižovatky s ulicí Dlouhou na konec Komárova ve směru na Podvihov, což bude rovněž velmi finančně náročné, vzhledem k současným cenám stavebních materiálů, prací, pohonných hmot a energií (cca 7 mil. Kč – pouze oprava chodníků).

Chtěl bych poděkovat občanům za trpělivost, shovívavost a toleranci po celou dobu výstavby kanalizace, kdy jako každá jiná stavba přinesla i tato řadu negativních vlivů.

STRUČNÉ SHRNUTÍ DALŠÍHO POSTUPU PRO PŘIPOJENÍ K HLAVNÍMU KANALIZAČNÍMU ŘADU

  1. Oslovit projektanta, který navrhne trasu (bude vycházet z návrhu ing. Šebrleho, který s Vámi umístění šachty již konzultoval) a zajistí projektovou dokumentaci na připojení odpadních vod z Vaší nemovitosti na veřejnou část kanalizace do připravené šachty. Projektant rovněž zajistí vyjádření správců inženýrských sítí a územní souhlas dle vypracované projektové dokumentace. Projektanta si může každý zajistit individuálně. Pokud tuto možnost nemáte, můžete oslovit projektanta ing. Kamila Kořistku, mob. 777 684 594, který si s Vámi sjedná schůzku.
  2. Po zpracování projektové dokumentace si můžete stavebně připravit připojení na Vašem pozemku s tím, že přepojení odpadních vod do nové kanalizace bude možné až po kolaudaci a oficiálním zprovoznění hlavního řadu kanalizace a fyzické kontrole Vašeho napojení pracovníkem SmVaK nebo zástupcem obce. Je vhodné pořídit fotodokumentaci Vaší přípojky.
  3. Po kontrole bude pro napojení uzavřena smlouva mezi Vámi a budoucím provozovatelem kanalizace o vypouštění odpadních vod (pravděpodobně SmVaK). Budete k tomu vyzváni.
  4. Po kolaudaci hlavního kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod (asi únor 2023), bude spuštěn roční zkušební provoz, během kterého budete mít povinnost připojit svou nemovitost na hlavní kanalizační řad. Nejpozdější termín pro Vaše připojení tedy bude asi konec ledna 2024.
  5. Po napojení bude s Vámi sepsána smlouva o poskytnutí finančního daru s odborem majetku magistrátu města Opavy nebo s městkou částí Komárov ve výši asi 5.000 Kč (nutno ještě dohodnout s vedením města). Tento příspěvek Vám bude poté poukázán na účet.

Veškeré náklady na realizaci připojení Vaší nemovitosti včetně projektové dokumentace hradíte ze svých finančních prostředků.

ZNOVU UPOZORŇUJEME, ŽE PŘIPOJIT SE BUDETE MOCI AŽ PO KOLAUDACI KANALIZACE A ČOV.  PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN KOLAUDACE SE VZHLEDEM K ZAHÁJENÉMU SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ „ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM“ A ODVOLACÍM LHŮTÁM  POSUNUJE NA KONEC MĚSÍCE LEDNA 2023. O ZAHÁJENÍ PROVOZU VÁS BUDEME INFORMOVAT.