Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Kdy budou svážené odpady z městských částí?

Od počátku února 2023 přistoupí město Opava ke změně četnosti svozu směsného komunálního odpadu (SKO) u rodinných domů městských částí. Sběrný vůz Technických služeb Opava sem bude zajíždět jednou za dva týdny, a to podle stanoveného harmonogramu. Tedy vždy v konkrétní den s rozlišením lichého a sudého týdne.

V novém obslužném režimu se vlastně začne svážet už v posledních lednových dnech, kdy v rámci lichého týdne budou v pondělí 30. ledna sváženy popelnice ve Vlaštovičkách a Jarkovicích a v úterý 31. ledna, kdy se bude vozit z Komárova, Podvihova, Držkovic, Vávrovic, Palhance a Karlovce. V dalších dnech pak přijdou na řadu Suché Lazce (středa 1. února) a Zlatníky s Milostovicemi (čtvrtek 2. února). V sudých týdnech pak přijdou na řadu Malé Hoštice a Pusté Jakartice, poprvé to bude v pátek 10. února 2023. Tento systém pak už zůstane v platnosti i nadále.

Podrobný rozpis svozů v měsíci únoru najdete pod článkem nebo si ho můžete stáhnout zde.

I když někteří tvrdí, že se jedná ze strany města o skryté zdražování služby, opak je pravdou. Toto opatření má hned několik významů, kterými se město brání zdražení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu svým občanům. Dnes Opavané platí za odpady 660 Kč ročně, ale skutečné náklady byly 1 334 Kč na občana za rok. To znamená, že město na každého v loňském roce doplácelo 674 Kč ročně! Na návrh vedení města tuto cenu zastupitelé zachovali pro občany i v roce 2023, kdy mnohá města ke zvýšení poplatku pro občany přistoupila. Opava tak patří s přímým zatížením obyvatel poplatkem v této službě k těm přívětivějším městům republiky. 

Ve změně četnosti svozu vidí vedení města především ekonomický efekt, protože náklady na svoz a zpracování (uložení) odpadů neustále rostou. Od počátku roku 2023 zákon o odpadech opět zvedl cenu skládkování a snížil objem, který město na občana může levněji odevzdat. To slovo levněji ale berme s velikou rezervou. Týká se jen části našich odpadů. Zbytek naopak městu podraží. „Ta hranice se nově snížila na 180 kg odpadu na jednotlivce, ale my v Opavě stále vyhazujeme v průměru každý 258 kg! Jinými slovy – pokud nechceme mít stále vyšší poplatky za komunální odpady, musíme začít více třídit,“ komentuje problematiku uvolněný člen rady města Petr Popadinec.

Druhý smysl změny je tak podnítit občany k většímu třídění a zodpovědnosti za to, co vyhazují. Nedávný průzkum ukázal, že popelnice často nechávají lidé vyvážet jen částečně naplněné anebo, že do “směsky“ hází i to, co tam nepatří, včetně komodit, které se mohou bez problémů vytřídit.  Snaha města se totiž neobejde bez kladného přístupu jeho obyvatel. Není třeba dělat moc – stačí sešlapávat PET láhve, tetrapak nebo skládat kartonové krabice, a poté je odložit do speciální nádoby na tříděný odpad a ne do směsného odpadu. Uvědomíme-li si, že ještě v roce 2007 byla obvyklá váha papíru v jednom kontejneru mezi 40-50 kg a v současnosti se pohybuje okolo 20-25 kg, tak je jasné, že není něco v pořádku. Nesešlapaná krabice nebo “petka“ znamená velký objem plný vzduchu, který jen brání vhození dalšího odpadu. „Možnosti k třídění už v Opavě i v jejích městských částech jsou, vedle kontejnerů na papír, plasty, kovy či sklo, najdeme na mnoha odkládacích místech i ty na oleje, bio odpad či kuchyňské zbytky,“ pokračuje Petr Popadinec s tím, že i to má odraz v ekonomice, ale opačný. Některé z vytříděných surovin se dají použít dál a tak město za ně může získat i nějaké (i když nijak závratné) peníze do rozpočtu.

Martin Kůs
tiskové oddělení

(převzato z webu https://www.opava-city.cz/)