Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Světlo Velikonoc aneb měj jiskru!

Přátelé! Každému křesťanskému chrámu v těchto svátečních dnech vévodí velikonoční svíce, svíce která symbolizuje zmrtvýchvstání. V Itálii mnohé chrámy podnes mají obrovské svíce a obrovské svícny, aby velikonoční svíce byla z otevřeného kostela vidět možná na míle daleko. Tahle svíce je majákem, protože symbolizuje toho, který je skutečným majákem pro orientaci hodnot v tomto světě! Jediný plamen této svíce dokáže prozářit každou temnotu života! Když se tento plamen dělí, pokud rozsvěcujeme další svíce, neubývá ho, ale  světlo se násobí. To je také i náš úkol!  V českém jazyce bychom použili výraz, že člověk „MÁ JISKRU“. Toto vyjádření má hluboký smysl, představuje to, o co se máme my sami vlastně snažit. Bůh nestvořil člověka proto, aby se stal masou, součástí nějaké lidské hmoty, která se žene za plnými nádobami jídla, u nichž nepřemýšlí. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem a podobou. Pro nás je to výzva, abychom vyrůstali do lidskosti, aby v nás světlo, kterým je Bůh sám, bylo přítomno. Abychom prostě měli jiskru! S kolika lidmi se v životě setkáváme a o kolika lidech to můžeme říct? Nedokážeme svůj pocit někdy pojmenovat, ale cítíme v nich Ducha! Setkat se s podobným člověkem je prostě úžasné! Takové setkání nás nemůže ponechat neproměněné!

Velikonoční svíce je vlastně symbolem,  podnětem k tomu, aby se v našich životech zrcadlil Bůh. Aby byl poznán, aniž bychom třeba otevřeli ústa. Aby byl vidět na našem životě. Aby byl přítomen v sebemenším pohledu a gestu. Snažme se, aby ve všem, co děláme, tahleta jiskra byla přítomna!

Tato subtilní skutečnost, stejně jako plamen svíce, má v sobě rozměr křehkosti. Zároveň je to však velká síla a současně nasměrování k cíli, které je tak zásadní jako je rozsvícený maják důležitý pro ty, kdo se na moři ocitnou v bouři. Jde o to, abychom tomuto světu skutečně dokázali být světlem jedni druhému, sobě navzájem být darem!

Jeden starý, paralyzovaný, slepý vojín ležel v posteli v nemocnici pro veterány. Byl smutný a osamělý. Jednou dostal do pokoje spoluležícího, který byl veselejší a přátelštější než on sám.   Našel odvahu se ho zeptat, když leží u okna, co z něj vidí? Ten mu s nadšením vyprávěl, co se venku dělo. Vyprávěl o kvetoucích květinách, o poskakujících ptácích, o hrajících si dětech. Stalo se to tak denním rituálem, který pomáhal slepému muži udržovat kontakt s vnějším světem. Až do dne, kdy muž u okna zemřel. Na jeho místo přišel nový člověk. Také jeho se slepec ptá, co vidí z okna? Onen muž mu odpovídá: Nevím, co říct, pane? To okno je zazděné! Krutá realita života! Avšak ten zesnulý voják měl pravdu: Tam je víc než bílá zeď! Za tou zdí pulsuje život!

Přátelé! Lidé, kteří žijí s nadějí, vidí dál! Lidé, kteří žijí z lásky, vidí hlouběji! Lidé, kteří žijí z víry, vidí vše v jiném světle! Kéž nikdy na to nezapomeneme, i v sebevětší temnotě, že taky pro nás hoří světlo velikonoční svíce.

S jarním a velikonočním pozdravem  P. Adam Małek

VELIKONOCE 2023

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ  ZPOVĚDI

sobota   01.04.2023 – Komárov  16.30 – 17.00;  Suché Lazce  od 18.45.
neděle   02.04.2023 – Raduň   07.00 – 07.30;   Nové Sedlice od 11.00.
úterý      04.04.2023–  Raduň  od 16.00 *;   Komárov  17.00 – 18.00.*
středa    05.04.2023 – Komárov 17.30 – 18.00.
čtvrtek   06.04.2023 – Raduň 15.30 – 16.00;    Komárov  od 19.00
pátek     07.04.2023 – Komárov od 19.00
* zpovídá cizí zpovědník.

Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!

POŘAD BOHOSLUŽEB

KVĚTNÁ NEDĚLE – 02.04.2023 /Doneste si ratolesti s sebou!/

17.00 h    (sobota) v Komárově ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
18.00 h    (sobota) v Suchých Lazcích ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
07.30 h v Raduni ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
08. 45 h v Komárově  ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ  A MŠE SV.
10.30 h v Nových Sedlicích ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ  A MŠE SV.

ZELENÝ ČTVRTEK – 06.04.2023

16.00 h v Raduni  MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
18.00 h v Komárově  MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
Po bohoslužbách: Adorace v  „Getsemanské zahradě“             

VELKÝ PÁTEK – 07.04.2023  /Dnes je den přísného postu! /

15.30 h v Raduni POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
16.00 h v Raduni  VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
17.30 h v Komárově POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
18.00 h v Komárově VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
Po bohoslužbách: Adorace v „Božím hrobě“

BÍLÁ SOBOTA – 08.04.2023  

/Doneste si s sebou svíčky! Po každé mši sv. žehnání  velikonočních pokrmů!/
09.00 h – 12.00 h v Komárově Adorace v „Božím hrobě“
09.00 h – 16.00 h v Raduni Adorace v „Božím hrobě“
16.00 h v Raduni  MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
18.00 h v Komárově  MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

VELIKONOČNÍ  NEDĚLE – 09.04.2023 /Po každé mši sv. žehnání  velikonočních pokrmů!/

07.30 h v Raduni  MŠE SV.
08.45 h v Komárově  MŠE SV.
10.30 h v Nových Sedlicích  MŠE SV. 

VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ – 10.04.2023

07.30 h v Raduni  MŠE SV.
08.45 h v Komárově  MŠE SV. 
10.30 h v Suchých Lazcích MŠE SV.