Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Oprava chodníků a silnice III/4661 na ulici Podvihovské

Dne 5.6.2023 byla zahájena oprava chodníků na ul. Podvihovské, v úseku od křižovatky s ul. Dlouhou ve směru na Podvihov. Tuto investici si podmínila Správa silnic MSK, která bude provádět celoplošnou výměnu asfaltu po provedené výstavbě splaškové kanalizace v úseku od křižovatky s ul. Ostravskou  po konec zástavby Komárova ve směru na Podvihov (jedná se o krajskou silnici).

Rekonstrukce chodníků bude provedena ve stávající trase zpevněných ploch. Chodníky nebudou šířkově zužovány oproti současnému stavu, budou provedeny ve stávající šířce 0,9 – 1,5 m. Zároveň je také nelze rozšířit, vzhledem k majetkovým poměrům.

Bude provedena oboustranná výměna obrubníků. Výška obrubníků nad vozovkou bude 120 – 150 mm, v místě sjezdu 40 – 50 mm. V místě pro přecházení a přechodu pro chodce maximálně 20 mm nad povrchem komunikace. Povrch chodníků bude realizován z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm a 80 mm ve vjezdech k nemovitostem.

Nově zde bude osazeno 6 silničních kanalizačních vpustí, které by měly přispět k odvodnění komunikace.

Oprava chodníků je realizována z rozpočtu MČ Komárov ve výši 2,458 mil. Kč a poskytnutých prostředků z rozpočtu Statutárního města Opavy ve výši 4,5 mil. Kč.

Oprava asfaltového povrchu proběhne na podzim letošního roku, po dokončení oprav chodníků.

Víme, že současný stav komunikace není uspokojivý, proto Vás prosíme o shovívavost a toleranci po dobu, než proběhne generální oprava krajské silnice. Poté už bude již tato nová komunikace sloužit bezproblémově všem jejím uživatelům.