Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – odkládací místo pro větve k mulčování v prostoru u pumptrackové dráhy na ulici Dlouhé

Toto místo má sloužit pouze občanům Komárova pro ukládaní větví z ořezu stromů, které lze mulčovat, a to do průměru maximálně 8 cm.

V poslední době se však toto místo stalo odkladištěm veškerého zeleného odpadu, tedy i toho, který mulčovat nelze. Jedná se zejména o větve cedrů, břečťany, trávy, kořeny atd. Všichni občané Komárova si mohli zažádat o hnědé bio popelnice, jejichž svoz je zdarma. Nad rámec tohoto svozu přistavuje obec v rámci „Jarního a Podzimního úklidu“ velkoobjemové kontejnery na zelený odpad. Všichni občané Komárova mohou tento nemulčovatelný odpad odevzdávat také zdarma do sběrných dvorů na ul. Bílovecká, ul. Hálkova a ul. Přemyslovců v Opavě.

I přes tyto možnosti dochází k zneužití odkládací plochy a likvidace zelené skládky stojí obec nemalé finanční prostředky, které by šlo využít mnohem lépe k jiným účelům. Jen v letošním roce už stál odvoz a likvidace cca 60 tis. Kč.

Pokud se situace do budoucna nezlepší, budeme se muset vrátit k původnímu režimu, kdy tento prostor bude uzavřen závorou a možnost uložení větví bude pouze v určené dny a hodiny.
Pokud zde budou uskladněny pouze větve pro mulčování, umí toto zaměstnanci obce zpracovat na dřevní štěpku, která je pak zdarma k dispozici občanům. Nevznikne pak neestetická skládka v těsné blízkosti areálu pro děti – pumptrackové dráhy.

Prosíme všechny občany, aby se nad tímto zamysleli.