Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Velikonoční pozdrav – dlaně plné světla!

Přátelé! U jednoho současného budějovického malíře, Romana Brichcína, můžete spatřit obraz, který vypráví o tom, jak se Ježíš právě probouzí k životu, jak je právě vzkříšen! Jeho zmučené tělo leží, ale člověk pozná, že už je probuzen, jelikož má zvednuté ruce a prohlíží si dlaně. Tento obraz každého, kdo se na něj dívá, učí pravdě, že mnohé krásné věci mohu poznávat skrze vzkříšení tehdy, když mám otevřené dlaně a jsem schopný kousek svého života v otevřenosti dávat druhým, jsem schopný podat dlaň – ruku člověku, který přichází. Dát mu kus svého času a svých schopností. Možná právě otvírání své dlaně, abych pomohl svému kamarádovi ve škole, abych s láskou vychovával své děti, abych dobře dělal svoji práci.…, všechno to lidské najednou mohu dělat v síle zmrtvýchvstání – do všeho  lidského nějak prorůstá Boží síla!

Když o Velikonoční neděli Ježíš poprvé navštívil své učedníky ve večeřadle, ukázal jim ruce a bok. Dlaně, v nichž jsou čerstvé rány, jsou však již zalité světlem. Tyto dlaně se možná podobají také mým dlaním, které jsou často tvrdé, na půl otevřené nebo vůbec neotevřené, kdy právě světlo zmrtvýchvstání mne uschopňuje k tomu, abych je dokázal otevírat k pomoci druhým. Někdy budu mít snad pocit, že při tom ztrácím svůj život, ale jistě také přijímám dostatek světla, abych viděl, že právě tehdy můj život přináší hojný užitek.

Velikonoce, které slavíme, už nejsou jen oslavou přechodu od zimy k jaru, jako tomu bylo u dávných pastevců, nejsou pro nás ani oslavou přechodu z pozemského otroctví do pozemské svobody, jako tomu je u židů, ale stávají se pro nás zvláštním časem, kdy můžeme sjednoceni s Ježíšem sami na sobě, každý rok o něco plněji, prožít zvláštní přechod v našem životě. Oheň lásky by zvláště v tyto dny neměl nechat naše srdce chladným a měl by nás pohnout k hlubokému vnitřnímu přechodu, k přechodu od sobectví k lásce, k přechodu z údolí sebestředné samoty vzhůru ke společenství s Hospodinem i s lidmi.

S jarním a velikonočním pozdravem  P. Adam Małek

VELIKONOCE 2024

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ  ZPOVĚDI

sobota   23.03.2024 – Komárov  16.30 – 17.00;  Suché Lazce  od 18.45.
neděle   24.03.2024 – Raduň   07.00 – 07.30;   Nové Sedlice od 11.00.
úterý      26.03.2024–  Raduň  od 16.00*;   Komárov  17.00 – 18.00.*
středa    27.03. 2024 – Komárov 17.00 – 18.00.
čtvrtek   28.03.2024 – Raduň 15.30 – 16.00;    Komárov  od 19.00 .
pátek     29.03.2024 – Komárov od 19.00.
* zpovídá cizí zpovědník.

Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!

POŘAD BOHOSLUŽEB

KVĚTNÁ NEDĚLE – 24.03.2024 /Doneste si ratolesti s sebou!/
17.00 h (sobota) v Komárově ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
18.00 h (sobota) v Suchých Lazcích ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
07.30 h v Raduni ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV.
08. 45 h v Komárově  ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ  A MŠE SV.
10.30 h v Nových Sedlicích ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ  A MŠE SV.

ZELENÝ ČTVRTEK – 28.03.2024
16.00 h v Raduni  MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
18.00 h v Komárově  MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
Po bohoslužbách: Adorace v  „Getsemanské zahradě“                                                                       

VELKÝ PÁTEK – 29.03.2024
/Dnes je den přísného postu!/
15.30 h v Raduni POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
16.00 h v Raduni  VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
17.30 h v Komárově POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
18.00 h v Komárově VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
Po bohoslužbách: Adorace v „Božím hrobě“

BÍLÁ SOBOTA – 30.03.2024
/Doneste si s sebou svíčky! Po každé mši sv. žehnání  velikonočních pokrmů!/
09.00 h – 12.00 h v Komárově Adorace v „Božím hrobě“
09.00 h – 16.00 h v Raduni Adorace v „Božím hrobě“
16.00 h v Raduni  MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
18.00 h v Komárově  MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pozor! Pamatujme, že ze soboty 30.03. na neděli 31.03. bude změna zimního času na letní, to znamená – posuneme si ručičky hodin o hodinu dopředu (z 2.00 h na 3.00 h) !!!

VELIKONOČNÍ  NEDĚLE – 31.03.2024
/Po každé mši sv. žehnání  velikonočních pokrmů!/
07.30 h v Raduni  MŠE SV.
08.45 h v Komárově  MŠE SV.
10.30 h v Nových Sedlicích  MŠE SV. 

VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ – 01.04.2024
07.30 h v Raduni  MŠE SV.     
08.45 h v Komárově  MŠE SV.        
10.30 h v Suchých Lazcích MŠE SV.