Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
E-mail: info@komarov.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Cvičení s Martinou – každou středu od 18:30

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 1.9.2020 (roušky, hromadné akce, izolace-karantena)

V přílohách naleznete mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zákazu a omezení hromadných akcí, překročení státních hranic a izolace (karanténa) a to […]

Rekonstrukce chodníku na hřbitově

24. 8. 2020 byla zahájena rekonstrukce chodníku na hřbitově. Stávající žulová dlažba bude nahrazena zámkovou dlažbou. Z důvodu manipulace s materiálem byl posunut velkoobjemový kontejner na odpad asi o 10 metrů dále.

Děkujeme […]

Přerušení dodávky elektřiny v Komárově dne 3. 9. 2020

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Komárově  dne 3. 9. 2020

03.09.2020 (08:00 – 16:00) – plánovaná odstávka č. 110060693817

Dlouhá č.26/20, 27/19, 30/16, 31/15, 33/14, […]

Výluka na železniční trati č. 321 Opava východ – Ostrava-Svinov

Důvodem konání výluky je sanace svahu a výstavba opěrné zdi poblíž Jilešovic, ve dnech 20. – 28.8.2020 navíc i úprava traťového zabezpečovacího zařízení. Začátek výluky je stanoven na 20.8.2020 […]

Upozornění na žně

Chceme vás tímto informovat o blížícím se začátku žňových prací. Sklizňové práce kombajny jsou spojeny s vysokou prašností a úletem plev, zejména při vhodných atmosférických podmínkách (silný vítr). Hrozí znečištění […]

Co aktuálně platí na území Opavska

V příloze naleznete, co aktuálně platí na území Opavska. Je to výčet mimořádných opatření, která jsou složena z MO KHS MSK a MO MZdr. Je potřeba respektovat a řídit se jak mimořádnými opatřeními ministerstva, […]

Mimořádné opatření KHS MSK č. 16/2020 ze dne 23. 7. 2020

Nové mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s účinností ode dne 24. 6. 2020 od 06:00 hodin.

Mimořádné opatření naleznete zde: https://www.opava-city.cz/files/komarov/urad-mestske-casti/uredni-deska/mimoradne-opatreni-khs-msk-c-16-2020-dne-23-7-2020/mimoradne_opatreni_2020_16.pdf

[…]

Knihovna v létě

Místní knihovna v Komárově bude v letních měsících (červenec, srpen) otevřena pouze v pondělí 13. 7., 20. 7.,  3. 8.  a 17. 8. 2020 a to vždy v době od 16:00 do 18:00.

Prodloužení výpůjček je možné […]

Úřední hodiny na ÚMČ Komárov v době od 29. června do 31. srpna 2020

V uvedeném období budou úřední hodiny probíhat pouze ve středu.

Středa    1. 7. 2020      dovolená – zavřenoStředa    8. 7. 2020      v době  od  15.00  do   17.00 hod.Středa  15. 7. 2020      v době  od  15.00  do   17.00 hod.Středa  […]