Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Sázení stromů 2.4. 2016

Zastupitelstvo MČ Komárov organizuje obnovu stromořadí na Podvihovské ulici v úseku konec Komárova – Drůbežárna. Plánujeme výsadbu 140 kusů javorů, které časem zcela nahradí už přestárlé jabloně. Pokud vám není okolí […]

V rodinných i bytových domech začínají povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Nejpozději do 31. prosince 2016 musí každý provozovatel kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, […]

Rodinné centrum Myška pořádá

Cvičení pro maminky s dětmi od 6 týdnů do 5 let

 

Cvičení probíhá ve skupinkách, rozdělených dle věku dětí, pod vedením speciálně vyškolené instruktorky psychomotorického vývoje, jejichž aktivity […]

Informace o nebezpečí úniku oxidu uhelnatého (CO) v domácnostech

NEBEZPEČNÉ PLYNY V DOMÁCNOSTI

V posledních dnech se v médiích vyskytují ve zvýšené míře informace o problematice nebezpečnosti plynů ohrožujících zdraví a životy obyvatel v domácnostech. V souvislosti s touto problematikou zaznamenává Hasičský […]

INFORMACE O SBĚRNÉM MÍSTĚ PRO UKLÁDÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY

Informace o sběrném místě naleznete ZDE

 

● sběrné místo je určeno pouze pro ukládání větví z ořezu stromů ● větve ze stromů zde mohou odkládat pouze občané s trvalým bydlištěm v Komárově nebo […]

Do konce března je třeba uhradit poplatek za psa

Poplatek za psa zůstává stejný jako v předešlých letech. Za prvního zaplatí majitel 600 Kč, za každého dalšího pak 900 Kč. Lidé pobírající jakýkoliv druh důchodu (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí), […]

V rodinných i bytových domech začínají povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Nejpozději do 31. prosince 2016 musí každý provozovatel kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, […]