Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Letáky pro účely ochrany mláďat

[…]

Záměr pronájmu ordinace

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Úřadu městské části Komárov ( obecní dům ), Podvihovská 156/16, která je součástí pozemku parc. č. 648, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 503, katastrální území […]