Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Uzavírka cesty přes Komárov dnes 30.11.2016 v 18:00 končí.

Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2017

Určeno občanům Statutárního města Opavy

 

                                                                         V Opavě dne 24.11.2016

 

Vážení občané,

 

v souladu s § 2, odst. 1 a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, […]

Informace o oznámení záměru „Navýšení výrobní kapacity výroby práškových barev výrobních objektů společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., objekt parc.č.952/2 a 952/3 v k.ú. Komárov u Opavy“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Informace o oznámení záměru „Navýšení výrobní kapacity výroby práškových barev výrobních objektů společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., objekt parc.č.952/2 a 952/3 v k.ú. Komárov u Opavy“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

[…]

V rodinných i bytových domech začínají povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Informujeme všechny provozovatelé kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném výkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, že jsou povinni nejpozději […]