Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Zhodnocení I. fáze revitalizace parku u školy

Jak pokračují práce v parku u základní školy? Po vykácení stromů a keřů se celý prostor vyčistil (vysbíraly se zbytky větví a kořenů) a na místo se dostavila technika, která odfrézovala pařezy a zbytky kořenů. Poté […]

Firma Purum s.r.o. požádala o zastavení posuzovacího procesu

Firma Purum s.r.o. požádala Odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje dne 16.10.2012, o zastavení probíhajícího posuzovacího procesu záměru „Středisko nakládání s odpady a Sběrný dvůr Purum s.r.o., Opava Komárov“, a to z důvodů přehodnocení tohoto […]

Při rekonstrukci kapličky byly objeveny originální nástěnné malby

Celkovou rekonstrukcí prošla během posledních dvou měsíců kaplička v opavské městské části Komárov, stojící na křižovatce ulic Hlavní a Ostravská. Ta byla postavena mlynářem z Černého mlýna v roce 1711 údajně jako poděkování […]

Opava je moderním městem s mobilním průvodcem

Statutární město Opava za podpory Moravskoslezského kraje realizovalo projekt, který přináší zcela novou možnost poznání města Opavy. Mobilní průvodce Opavou umožňuje prostřednictvím jednoduché, bezplatné aplikace získat do mobilního telefonu rozsáhlého […]

Pochod okolím Komárova 2012

Pochody okolím Komárova byly pravidelně pořádány komárovským Turistickým oddílem mládeže. Ten však již před lety ukončil svou činnost a proto se Komarovjaci, ve spolupráci se Zastupitelstvem MČ, minulý rok rozhodli, že […]

Vzhledem k teplému počasí se posunul termín Podzimního úklidu na 9.11.2012 – 11.11.2012

Zastupitelstvo Městské části Komárov připravilo tradiční PODZIMNÍ ÚKLID v jehož rámci budou přistaveny kontejnery na tradičních místech.

Podrobné informace o umístění kontejnerů naleznete ZDE.

Termín umístění kontejnerů je od 9.11.2012 do 11.11.2012. […]

Námitky ke konceptu Územního plánu

Vážení občané,

děkujeme všem, kterým není lhostejné jak bude naše městská část vypadat v budoucnu. V minulých dnech Vás navštívili zástupci veřejnosti, kteří sháněli podpisy pro vytvoření tzv. Zmocněnce. Zmocněnec, kterým je komárovský […]

Volby do zastupitelstev krajů a 1. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky

Ve dnech 12. – 13. 10. 2012 proběhly v České republice volby do zastupitelstev krajů a v 1/3 České republiky 1. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky. MČ Opava-Komárov se týkaly obě volby a níže se […]

Nejrychlejším komarovjakem roku 2012 se stal David Král

V pátek 14.9.2012 v 16 hodin proběhl na fotbalovém hřišti 2. ročník Běhu o nejrychlejšího Komarovjaka.

Všichni příchozí byli podle věku rozděleni do příslušných kategorií a po rozdání startovních čísel zazněl první výstřel ze […]

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstva kraje

(Oznámení vyvěšeno též oznámení na úřední desce – viz http://deska.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=55102)

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstva kraje

Primátor […]