Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Aktualizace strategického plánu – dotazník pro občany města

V rámci projektu Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy realizovaného ve spolupráci se společnosti MVS Projekt, s. r. o., připravilo město krátké dotazníkové šetření. Jeho výsledky poslouží jako […]

Na nepořádek v Opavě a městských částech můžete upozornit pomocí mobilního telefonu

Město Opava zavádí pro své občany novou službu – od 1. června je možné na jednoduše zapamatovatelné telefonní číslo 739 220 220 zasílat formou SMS a MMS upozornění například na nepořádek ve městě, poškozený […]

Pozvánka na Fórum 2013 – veřejné projednání k celkovému rozvoji města

Dne 4. 6. 2013 se v Kulturním domě na Rybníčku v Opavě od 16.00 hod. bude konat v pořadí druhé Fórum – veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Veřejnost se zde bude moci vyjádřit k jakémukoliv tématu, […]

Z klubu důchodců.

Dne 14.5.2013 přišly popřát děti z Křesťanské mateřské školky z Opavy naším důchodkyním ke Dni matek. Spolu se svými učitelkami si připravily pásmo tanečků, písniček a říkanek, kterými příjemně zpestřily naše setkání v klubu […]

Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby státu.

Ve dnech 10.6. – 14.6. 2013 proběhne místní šetření pro obnovu vojenských topografických map.

Více informací naleznete na úřední desce nebo přímo ZDE.

Informace o oznámení záměru „Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších […]

Pozvánka na Otevřenou radnici.

Květnová Otevřená radnice proběhne poslední středu v měsíci, konkrétně tedy 29.května od 15 hodin v zasedací místnosti rady města v přízemí Hlásky. Na otázky občanů budou odpovídat představitelé vedení města Opavy. Lidé […]

Dobrovolní hasiči Komárova vybojovali 2.místo v soutěži O putovní pohár primátora města Opavy

Jubilejní 10. ročník soutěže O putovní pohár primátora města Opavy proběhl 19. května v Podvihově. Favorizovanému týmu z Milostovic, kteří obhajovali loňské vítězství se letos nedařilo tak jako v minulých letech, a tak pohár nad hlavy zdvihli […]

Informace o konání veřejného projednání posudku a dokomentace záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ podle zákona o posuzování vlivů ma životní prostředí

Ve čtvrtek 30.5.2013 v 16:00 hodin ve Sněmovním sále Minoritského kláštera, se bude konat veřejné projednávání posudku a dokomentace záměru „Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“ podle zákona o posuzování vlivů […]

Dobrovolní hasiči budou bojovat o pohár primátora města

Letošní ročník soutěže O putovní pohár primátora města Opavy v požárním útoku bude hostit Podvihov. Soutěž, jež se účastní všechna družstva dobrovolných hasičů z Opavy a městských částí, je na programu 19. května od 9.45 […]