Obecní úřad Komárov
Podvihovská 16
Opava 9-Komárov 747 70

Tel: 553 794 131
Mobil: 603 392 326
E-mail: komarov@opava-city.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 – 10.00
Středa 15.00 – 17.00

Vaše připomínky a náměty k webu MČ Komárov, případně informace, které byste chtěli na těchto webových stránkách zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: web@komarov.cz. Děkujeme.

Sledujte nás

Plánovaná uzavírka – oprava Podvihovské ulice

V souvislosti s plánovanou opravou ulice Podvihovská (pokládka nového asfaltu) jsou v období od 16. 10. 2023 do 08. 12. 2023 plánována v Komárově dopravní omezení. Oprava povrchu bude prováděna v celé délce Podvihovské ulice, tj. od křižovatky s Ostravskou až po konec Komárova (ve směru na Komárovské Chaloupky). Níže uvádíme dopravní omezení, která s plánovanou opravou silnice souvisí.

Plánované omezení dopravy:

V terminu od 16. 10. 2023 do 17. 10. 2023 – Frézovaní původní asf. ploch bude probíhat za provozu na operativní pracovní místo na vozovce. V místě křížení bude provoz řízen oprávněnými osobami. (viz. Výkres č. 01)

V terminu od 18. 10. 2023 do 29. 10. 2023 – Oprava vozovky po pokládce splaškové kanalizace bude probíhat za částečné uzavírky. Ul. Podvihovská bude od křižovatky s ulicí Ostravská až po křižovatku s ulicí Dlouhá zjednosměrněna. Ul. Dlouhá bude průjezdná. Jedná se o uzavření levého jízdního pruhu od sil. I/11 směrem na Komárovské Chaloupky. Objízdná trasa (→ Ostrava, Opava) bude vedena po ul. Dlouhá. (viz. Výkres č. 02)

V terminu od 30. 10. 2023 do 12. 11. 2023 – Oprava vozovky po pokládce splaškové kanalizace bude probíhat za částečné uzavírky. Ul. Podvihovská bude od křižovatky s ulicí Ostravská až po křižovatku s ulicí Dlouhá zjednosměrněna. Jedná se o uzavřeni pravého jízdního pruhu od sil. I/11 směrem na Komárovské Chaloupky. Ul. Dlouhá bude průjezdná. Odbočení do dotčených areálů přes stavbu bude umožněno. Objízdná trasa (→ Ostrava, Opava) bude vedena po ul. Dlouhá. Od křížení ul. Podvihovská s ul. Dlouhá bude úplná uzavírka. Průjezd uzavřeným úsekem bude umožněn pouze pro vozidla stavby, IZS, BUS, Zemědělská a. s. Opava-Kylešovice a rezidenty. Objízdná trasa (→ Podvihov, Komárov) bude vedena po sil. II/464 a III/4662 (přes Raduň), v obou směrech. (viz. Výkres č. 03)

V terminu od 13. 11. 2023 do 19. 11. 2023 – Oprava kanalizačních vpustí, výšková úprava poklopů a mříží bude probíhat na pracovní místo do 50 m, vozovka bude zúžena na jeden jízdní pruh. Pracovní místa se nenachází v místě křížení a v jejich těsné blízkosti. (viz. Výkres č. 04)

V terminu: od 20. 11. 2023 do 21. 11. 2023 – Pokládka na ul. Podvihovská od křižovatky s ulicí Dlouhou po konec Komárova směrem na Komárovské Chaloupky bude probíhat za úplné uzavírky s možností průjezdu pouze pro vozidla stavby, BUS a IZS. Pokládka bude probíhat po polovinách. Nedojde ke střetu autobusů v uzavřeném úseku. Objízdná trasa (→ Raduň, Podvihov) bude vedena po sil. I/11, II/461 a II/464 (přes Kylešovice), v obou směrech. Objízdná trasa (→ Komárov) bude vedena po sil. I/11, II/461 a II/464 (přes Kylešovice), v obou směrech. (viz. Výkres č. 05)

V termínu výše uvedeném doporučujeme upravení vozového parku do 7,5 t. Vozidla nad 7,5 t si musí při odbočení najet do protisměrného jízdního pruhu. V době pokládky tomu nebude možné z důvodu poničení nově položené asfaltové vrstvy. 

V terminu od 22. 11. 2023 do 23. 11. 2023 – Pokládka ul. Podvihovská bude probíhat za částečné uzavírky (zjednosměrněni) od křižovatky s ulicí Ostravská až po křižovatku s ulicí Dlouhá. Jedná se o uzavřeni pravého jízdního pruhu (22. 11. 2023) od sil. I/11 směrem na Komárovské Chaloupky a následně levého jízdního pruhu (23. 11. 2023). (viz. Výkres č. 06)

V terminu: od 24. 11. 2023 do 08. 12. 2023 – Čištěni uličních vpustí, řezáni asf. krytů vozovky bude probíhat na pracovní místo do 50 m. (viz. Výkres č. 04)

Děkujeme za pochopení.